Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта https://wordpressko.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Уърдпреско ЕООД и посетителите на уебсайта https://wordpressko.bg

(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за „Уърдпреско“ ЕООД:

Адрес на управление: гр. Своге, п.к. 2260, област Софийска, община Своге, ул. 23 септември, № 8

ЕИК: 205815007

Управител: Радослав Стефанов

Чл. 3. (1) Уебсайтът https://wordpressko.bg предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предоставяните услуги и цени.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта https://wordpressko.bg са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на Уърдпреско ЕООД, освен в случаите, когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин, без предварителното писмено съгласие на Уърдпреско. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии, без изричното разрешение на Уърдпреско, представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта https://wordpressko.bg посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание във формите за контакт. 

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3) Уърдпреско ЕООД ползва изпратените от посетителите име, телефон и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения, запитвания или въпроси, след като това е поискано от самите тях и за да изпрати имейл бюлетини и да Ви информираме за нови функционалности свързани с хостинг услугите, предоставени от Уърдпреско ЕООД.

(4) Уърдпреско ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(5) Уърдпреско ЕООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни, като взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. 

(6) Уърдпреско ЕООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(7) В сайта https://wordpressko.bg посетителите се съгласяват Уърдпреско ЕООД  да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(8) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на https://wordpressko.bg.

(9) Посетителите на https://wordpressko.bg в качеството си на физически лица се съгласяват Уърдпреско ЕООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

(10) Посетителите на https://wordpressko.bg могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Уърдпреско ЕООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на https://wordpressko.bg от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на https://wordpressko.bg считано от 18.09.2019 г.